Du Lịch Phú Yên

Du Lịch Phú Yên

Thời gian: 2 Ngày 2 Đêm

Khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh

Hàng Tuần

Giá: 2,590,000đ

Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Ngày

Giá: 4,990,000đ

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành từ Phú Yên - Quy Nhơn

Hàng Ngày

Giá: 2,450,000đ

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành từ Phú Yên - Quy Nhơn

Hàng Ngày

Giá: 680,000đ