Singapore - Malaysia

Singapore - Malaysia

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Ngày

Giá: 9,990,000đ

Thời gian: 6 Ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Tuần

Giá: 12,990,000đ

Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

14/12/2019

Giá: 11,800,000đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh

Hàng Tuần

Giá: 9,990,000đ