Tour nước ngoài

Tour nước ngoài

Thời gian: 4N3D ( Code: KVT - BLSG-VN 01)

Khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh

Hàng Ngày

Giá: 8,990,000đ

Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội Hoặc Sài Gòn

27/6, 02,11,27/7,15,27/8/2020

Giá: 45,900,000đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội & Các Tỉnh

Hàng Ngày

Giá: 2,880,000đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Tuần

Giá: 12,990,000đ

Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Thứ 5 Hàng Tuàn

Giá: 10,990,000đ

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Ngày

Giá: 6,590,000đ

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Ngày

Giá: 6,290,000đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Ngày

Giá: 9,990,000đ

Thời gian: 6 Ngày 5 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Tuần

Giá: 12,990,000đ

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Thứ 4 Hàng Tuần

Giá: 9,500,000đ

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Thứ 3 Hàng Tuần

Giá: 6,990,000đ

Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Thứ 5 Hàng Tuần

Giá: 7,890,000đ

Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Tuần

Giá: 14,490,000đ

Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Tuần

Giá: 8,990,000đ

Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Tuần

Giá: 4,990,000đ

Thời gian: 4 Ngày 3 đêm ( Bamboo Airways)

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Tuần

Giá: 8,900,000đ

Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

14/12/2019

Giá: 11,800,000đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Ngày

Giá: 3,120,000đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Ngày

Giá: 12,900,000đ

Thời gian: 4 Ngày 3 đêm ( Đi Oto )

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Tuần

Giá: 5,390,000đ

Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Tuần

Giá: 6,990,000đ

Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Tuần

Giá: 23,900,000đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Tuần

Giá: 26,900,000đ

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Tuần

Giá: 33,900,000đ

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Tuần

Giá: 28,900,000đ

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

27/12,28/12, 25/01,26/01,27/0128,/01,29,/01/2020

Giá: 30,900,000đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Ngày

Giá: 5,690,000đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Ngày

Giá: 2,990,000đ

Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

Khởi hành từ Hà Nội Hoặc Sài Gòn

Hàng Ngày

Giá: 7,690,000đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Ngày

Giá: 5,990,000đ

Thời gian: 4 Ngày 3 đêm ( Vietnam Airline)

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Tuần

Giá: 8,990,000đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Tuần

Giá: 8,250,000đ

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

28/12/2019

Giá: 8,950,000đ

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Ngày

Giá: 10,990,000đ

Thời gian: 5 Ngày 4 đêm

Khởi hành từ Hà Nội Hoặc Sài Gòn

Hàng Ngày

Giá: 5,990,000đ

Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Tuần

Giá: 5,290,000đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh

Hàng Tuần

Giá: 12,990,000đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh

Hàng Tuần

Giá: 9,990,000đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Ngày

Giá: 5,890,000đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội Hoặc Sài Gòn

Hàng Ngày

Giá: 3,190,000đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh

Hàng Ngày

Giá: 5,990,000đ