Tour Trung Quốc

Tour Trung Quốc

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Thứ 4 Hàng Tuần

Giá: 9,500,000đ

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Thứ 3 Hàng Tuần

Giá: 6,990,000đ

Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Tuần

Giá: 4,990,000đ