Tour Indonesia

Tour Indonesia

Thời gian: 4N3D ( Code: KVT - BLSG-VN 01)

Khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh

Hàng Ngày

Giá: 8,990,000đ

Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Thứ 5 Hàng Tuàn

Giá: 10,990,000đ

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Ngày

Giá: 10,990,000đ