Chính sách bảo mật

Chào mừng quý khách đến với trang Chính Sách Bảo Mật của Kenvin Travel. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì sự tin cậy khi quý khách sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Dưới đây là mô tả về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn:

 1. Thu Thập Thông Tin:

  • Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký dịch vụ, đặt tour, hoặc thực hiện các giao dịch khác trên trang web của chúng tôi.
 2. Sử Dụng Thông Tin:

  • Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng để xác nhận đặt tour, liên lạc với bạn về các thông báo quan trọng, và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến chuyến đi của bạn.
 3. Bảo Mật Thông Tin:

  • Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sử dụng sai mục đích.
 4. Chia Sẻ Thông Tin:

  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật.
 5. Quyền Lợi và Lựa Chọn:

  • Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật, hãy liên hệ với chúng tôi qua thông tin ở trang Liên Hệ.

Chính Sách Bảo Mật này có thể được cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo trước để đảm bảo tuân thủ các quy định và thay đổi pháp luật liên quan. Chúng tôi khuyến nghị quý khách xem xét thường xuyên để cập nhật về những thay đổi.