Ẩm thực

Ẩm thực Ý: Hương vị đậm đà và đa dạng

08:30 15/04/2024

Ẩm thực Ý đã tồn tại qua hàng thế kỷ, tiếp thu những biến đổi từ chính trị và xã hội, có nguồn gốc từ thế kỷ thứ IV trước Công nguyên. Lịch sử của...