Du Lịch Miền Bắc

Du Lịch Miền Bắc

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh

Hàng Ngày

Giá: 5,990,000đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Khởi hành từ Hà Nội Hoặc Sài Gòn

Hàng Ngày

Giá: 4,800,000đ

Thời gian: 5N4Đ : Thăm Quan : Hà Nội - Hạ Long - Sapa Fansipan

Khởi hành từ Hà Nội Hoặc Sài Gòn

Hàng Ngày ( Bay Bamboo Airways )

Giá: 4,890,000đ

Thời gian: 2N2Đ : Thăm Quan Sapa - Fansipan - Cát Cát - Hàm Rồng

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Ngày

Giá: 2,330,000đ

Thời gian: 6N5Đ: Chùa Hương - Hạ Long - SapaFansipan - Hà Nội

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Ngày

Giá: 5,360,000đ

Thời gian: 4N3Đ : Thăm Quan: Ninh Bình - Hà Nội - Hạ Long

Khởi hành từ Hà Nội (Thủ Đô)

Hàng Ngày

Giá: 3,480,000đ

Thời gian: 6N5Đ (Code: GHT05)

Khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh

Hàng Ngày

Giá: 4,930,000đ

Thời gian: 5N4Đ ( Code: GHT06)

Khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh

Hàng Ngày ( Trọn Gói Vé Máy Bay)

Giá: 6,990,000đ

Thời gian: 3N2Đ ( Code: GHT07)

Khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh

Hàng Ngày

Giá: 2,320,000đ

Thời gian: 5N4Đ (Code: GHT08)

Khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh

Hàng Ngày

Giá: 4,200,000đ

Thời gian: 4N3Đ ( Code: GHT09)

Khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh

Hàng Ngày

Giá: 2,830,000đ

Thời gian: 5N4Đ/ Điểm Thăm Quan: Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Sapa Fansipan

Khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh

Hàng Ngày

Giá: 4,720,000đ

Thời gian: 3N2Đ ( Code: GHT11)

Khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh

Theo Yêu Cầu Đoàn

Giá: 3,550,000đ

Thời gian: 6N5Đ ( Code: GHT12)

Khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh

Hàng Ngày

Giá: 5,590,000đ

Thời gian: 4N4Đ: Thăm Quan: Sapa Fansipan - Hạ Long

Khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh

Hàng Ngày

Giá: 3,420,000đ

Thời gian: 4N3Đ ( Code: GHT14)

Khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh

Hàng Ngày

Giá: 3,550,000đ

Thời gian: 3N2D ( Code: GHT15)

Khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh

Hàng Ngày

Giá: 2,990,000đ

Thời gian: 4N3D ( Code: GHT16)

Khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh

Hàng Ngày

Giá: 3,380,000đ